Design Thinking als competitief voordeel

DT-als-competitief-voordeel.jpg

Design Thinking is hot. De laatste jaren zag ik de term alsmaar meer verschijnen in management boeken, master classes en blogs. Echter, de methodiek is zeker niet nieuw te noemen. De echte Design Thinking evangelisten onder ons dragen de prestigieuze d.School van Standford op handen, als de bron van deze methodiek. En sinds begin jaren '90 is IDEO hét bekendste ontwerpbureau dat gepassioneerd de denkwijze verspreidt en in actie brengt.

Maar de geschiedenis van de term gaat nog verder terug dan de jaren '90. Een search op Wikipedia en enkele publicaties van Harvard Business Review en Forbes, brengen immers als snel aan het licht dat design als proces reeds eind jaren '60 werd aangehaald als een manier van denken waarin de eindgebruiker van een dienst, product of proces centraal staat.

Design Thinking mag dus zeker een verjaardagstaart met heel wat kaarsjes uitblazen. Als innovatie facilitator en design thinking believer merk ik echter dat bij nog heel veel bedrijven de methodiek slechts vaag gekend is en allerminst in de praktijk omarmt wordt.

Het gebrek aan een goede definitie heeft de doorbraak van Design Thinking zeker vertraagd. Maar nog meer zijn het de analytische management praktijken waar we zo aan gehecht zijn, die in de weg staan.

Echter, in een wereld die continue in verandering is en waar onzekerheid en complexiteit heersen is het net Design Thinking dat elk bedrijf kan helpen om competitief uit de hoek te komen. En dat is ook precies de reden waarom sinds een paar jaar de denkwijze omarmt wordt door creatieve bureaus en bedrijven.

Design Thinking is een manier van denken om complexe problemen op te lossen.

Drie design thinking principes als competitief voordeel 1. Plaats de gebruiker eerst Door rechtstreeks met gebruikers in gesprek te gaan of deze te observeren, kun je problemen oplossen waarmee echte mensen geconfronteerd worden. Het gaat dus altijd over de mens, jouw klant, jouw gebruiker en zijn problemen, noden, fricties en behoeften. Nieuwe producten en diensten ontwikkelen gaat niet over het blindelings toevoegen van functies, toeters en bellen op basis van aannames.

Door de gebruiker in gedachten te houden, zorgt Design Thinking ervoor dat oplossingen intuïtief zijn. En niet zelden leidt dit tot innovaties die bedrieglijk eenvoudig lijken.

2. Geef creativiteit alle ruimte In elke fase van het Design Thinking proces krijgt creativiteit vrij spel om te denken in veelvoud en alternatieven. Tijdens de analyse impliceert dit het herdefiniëren van het probleem. De uitdaging wordt immers uitgebreid onder de loep genomen en vanuit verschillende perspectieven benaderd. En voor één probleem zijn er natuurlijk altijd verschillende oplossingen denkbaar. Ook als de oplossing voor de hand liggend lijkt. Het hebben van meerdere perspectieven leidt immers tot innovatieve benaderingen.

Creëer dus altijd de ruimte om alternatieven te overwegen. Creëer ruimte voor wilde ideeën, zij leiden vaak tot de meest creatieve oplossingen. En creëer zo een positieve omgeving waarin experimenteren en groeien ruimte krijgen.

3. Verbind creativiteit met rationaliteit Design Thinking gaat niet over hoe iets eruit ziet. Wel is het een filosofie die in elk bedrijf thuis hoort omdat het zorgt voor betere business. Het verbindt verbeelding en intuïtie met logica. Het is immers een ontwerp methodiek waarmee gezocht wordt naar het ontdekken van nieuwe kansen om te voldoen aan de verwachtingen van een gebruiker. Maar waarmee ook gezocht wordt naar oplossingen die maakbaar en rendabel zijn voor de business.

Design Thinking verbindt dus op een bijna magische wijze out-of-the-box denken met in-the-box management praktijk.

Interesse om Design Thinking binnen te laten sijpelen in jouw organisatie? Of gewoon interesse in meer? Laten we dan samen eens een koffie drinken: sara at redzezel dot com

Je had het misschien al door. Ik ben een échte design thinking addict. Daarom trek ik dit najaar voor de tweede keer naar het mekka: Silicon Valley. En jij kan erbij zijn: www.redzezelinspires.com. Oh ja, een bezoek aan d.School Stanford en een workshop van IDEO staan op de agenda.