ZEZELEN IS HET NIEUWE INNOVEREN


Omdat het woord 'innovatie' vervallen is tot een containerbegrip, spreken wij liever over 'zezelen'.

Organisaties die maximaal inzetten op zezelen, zijn organisaties:

  • waar mensen mogen dromen,
  • waar ideeën tijd en ruimte krijgen om te rijpen,
  • waar vernieuwing gerealiseerd wordt,
  • waar mensen verlangen om mee te mogen bouwen aan dit verhaal.
 
DSC_4262-1.jpg

Zezelen komt zeker niet uit de lucht vallen.

Door de jaren heen hebben wij heel wat methodes onder de loep genomen: VOORT innovatiemethode, Design Thinking, Business Model Canvas, Value Proposition, etc. Het warm water terug uitvinden was dus zeker niet de bedoeling. Wél het beste halen uit de verschillende modellen en deze met elkaar combineren en verbinden zodat ze elkaar versterken. En natuurlijk het inzetten van een holistische aanpak, die innovatie niet loskoppelt van jouw dagelijkse bedrijfspraktijk.

 
 
 

DE VIJF BOUWSTENEN VAN ZEZELEN

Red_Zezel_zoomen.png

1. Zoomen

Alles start met het bepalen van je focus. Want je kan niet alles tegelijkertijd innoveren. Om effectief stappen te kunnen zetten, zal je richting moeten geven aan je inspanningen. En die focus kan je enkel aanbrengen als je leert zoomen. In- en uitzoomen tussen dichtbij en veraf, tussen korte termijn en lange termijn.

 
Red_Zezel_exploreren.png

2. Exploreren

Innoveren kan niet zonder inspiratie. Inspiratie is dé voedingsbodem om tot nieuwe ideeën te komen. Daarom is het cruciaal tijd in te bouwen om te exploreren, op verkenning te gaan, 101 inspiratiebronnen aan te boren. Belangrijk is om jezelf hier niet te beperken tot één tool, maar net verschillende tools in te zetten en te testen. Zo zal je uiteenlopende inzichten verzamelen.

 
Red_Zezel_zappen.png

3. Zappen

Inspiratie snuiven en exploreren leidt automatisch tot het genereren van ideeën, veel ideeën. Ruwe concepten - zonder structuur, zonder eenheid - die een antwoord bieden op de voorliggende uitdaging. Én die ontstaan door het zappen tussen verschillende brainstormtechnieken.

 
Red_Zezel_experimenteren.png

4. Experimenteren

Hoe aantrekkelijk en haalbaar zijn de nieuwe productconcepten? Ruwe concepten moet je meteen durven testen in de markt. Het experimenteren laat je toe zeer snel te leren, aan te passen en indien nodig van koers te veranderen. Jouw klanten zijn het beste klankbord om te achterhalen of er in een ruwe diamant wel écht een diamant schuilt of niet.

 
Red_Zezel_lanceren.png

5. Lanceren

Al te vaak belanden mooie ideeën in de la. Ze worden opgeborgen en er wordt verder niets mee gedaan. Daarom is het belangrijk om de brug te slaan tussen het creatieve luik en de business realiteit, door concepten te vertalen in een business model en een uitgebreid business plan. Het business plan zal immers de leidraad vormen voor de organisatie om de nieuwe producten, diensten of business modellen effectief te implementeren.

 
 
 

Tijdens een innovatietraject werken we niet alleen op de uitkomst.

Het is een én-én verhaal waarbij de focus ook ligt op het creëren van de juiste ZEZEL mindset. Indirect zal er daarom gewerkt worden op enkele soft vaardigheden die essentieel zijn om in een snel veranderende wereld te overleven en innovatief uit de hoek te komen. Denk hierbij aan:

  1. veerkracht
  2. open & creatief denken
  3. loslaten, experimenteren en falen
  4. doorzettingsvermogen
  5. zezel-intuïtie
DSC_4276-1-2.jpg

Ervaring heeft bewezen dat het gebruiken van aantrekkelijk/visueel workshopmateriaal een hoge, positieve impact heeft op het energiepijl, het enthousiasme, de motivatie en de interactie van de deelnemers tijdens een workshop. Daarom houden wij van een visuele aanpak. Want voor de groep staat niet alleen een ervaren facilitator, maar ook een visual facilitator die speelt met beelden om processen, ideeën en projecten te visualiseren en zo snel tot de essentie te komen.

 

 

Meer weten over de methode en de verschillende tools?
Download dan het uitgebreide informatiepakket.