Innovatief samenwerken in Healthy Lifestyle

innovatief-samenwerken_def-e1461845823506.jpg

Denk niet alleen aan eten & drinken.Denk niet alleen aan gezondheid. Denk niet alleen aan sport.

Denk breder. Denk aan healthy lifestyle.

Open innovation, design thinking, customer driven innovation, customer innovation, ea. De terminologie die ik, als innovatie facilitator, de laatste jaren ben tegengekomen in diverse contexten, groeit gestaag aan. Dit steeds breder wordend vocabularium komt voort uit de laatste ontwikkelingen: nieuwe producten, diensten, business models en marketing campagnes waarbij de klant centraal staat, worden en masse gelanceerd. Bedrijven staan de trappelen om op de hoogte te blijven van deze nieuwe trends en om ze vervolgens ook toe te passen.

Toch slaat men de bal mijn inziens nog te vaak mis bij het activeren van zulke nieuwe innovatieve processen, alle goede voornemens en initiatieven ten spijt. Omdat de verkeerde partners aan tafel schuiven. Omdat er nog te veel wordt geredeneerd vanuit business context. Omdat de klant te laat betrokken wordt in het innovatie proces. Omdat er niet écht geluisterd wordt naar de klant. Omdat tools niet juist ingezet worden.

Een trendy, actueel hot-topic waarin op deze old style manier nog té veel vanuit de eigen sector geïnnoveerd wordt, is voor mij het domein van de healthy lifestyle. Ik stel immers vast dat voedselproducenten, de medische wereld, de sport sector, retailers en verzekeringsmakelaars nog zeer veel vanuit hun eigen beperkte wereldje proberen te innoveren. Voor hen ligt de verbinding met aanpalende sectoren vaak nog zeer ver weg. Jammer, want op vlak van Healthy Lifestyle valt er juist nog heel wat innovatiegrond te “ontginnen”.

Daarom organiseert The Red Caravan van 10 tem 14 oktober een inspiratietrip naar Silicon Valley rond het topic van Healthy Lifestyle. Gedurende één week willen we spelers uit o.a. de voedsel-, zorg- en sportsector inspireren én connecteren. Om van daaruit een brug te slaan en te innoveren. Ontdek alles over onze trip op www.theredcaravan.com.

En last but not least: Wil jij de bal wėl goed slaan binnen jouw innovatietraject? Dan geef ik bij deze alvast mijn persoonlijke tips & tricks mee rond 'hoe zet je de klant centraal binnen jouw innovatie:

Start bij de klant. Hoe ziet zijn leefwereld eruit? Welke andere producten, diensten, merken connecteert hij aan jouw product of dienst? Maak een mindmap die illustreert hoe jouw product of dienst past binnen een groter geheel: het leven van jouw klant. • Ga voor open innovatie. Jouw klant denkt niet in losstaande ervaringen. Dus zorg ervoor dat je innoveert samen met bedrijven, organisaties, partners die mee de leefwereld van jouw klant vorm geven. De toekomst ligt net in deze cross-over innovatie, tussen bedrijven die in dezelfde waardeketen zitten van de klant. • Ontdek echte klantervaringen. Ga als innovatieteam in gesprek met jullie klanten en achterhaal de fricties, problemen en noden die zij ervaren. Doordat je dit doet met bedrijven met een verschillende achtergrond, zal je al snel merken dat jouw klant veel ruimer denkt dan alleen aan jouw product en dienst. Zijn wereld bestaat niet uit hokjes waarin elke product of dienst apart staat en afzonderlijk wordt beoordeeld. • Betrek jouw klant bij het ontwikkelen van nieuwe concepten. Misschien zal jouw klant niet altijd op de proppen komen met de meest vernieuwende ideeën, maar ongetwijfeld kan hij wel zeer goed aangeven welk concept hij wél of niet zou kopen én waarom: insight informatie die jou toelaat om veel gerichter ideeën te gaan ontwikkelen en implementeren.

InspirationSara Pieters